اخبار سامانه

واریز شهریه ترم سوم

 
عکس مدیر اجرایی
واریز شهریه ترم سوم
از مدیر اجرایی در دوشنبه، 29 آبان 1396، 9:42 صبح
 

*واریز شهریه ترم سوم*

برای رفاه حال دانشجویان عزیز مهلت پرداخت شهریه تا پایان 3 آذر ماه تمدید شد.

شماره حساب: 0111284514000

شماره شبا: IR530190000000111284514000

به نام موسسه آموزش عالی فارابی- بانک صادرات

تصویر فیش واریز شهریه را به ایمیل Farabi.service@gmail.com ارسال نمائید.