اخبار سامانه

شهريه ترم سوم - زمان بندي ثبت نام

 
عکس مدیر اجرایی
شهريه ترم سوم - زمان بندي ثبت نام
از مدیر اجرایی در سه‌شنبه، 28 شهریور 1396، 5:18 صبح
 

جدول محاسبه شهريه | درس هاي ترم سوم

---------------------------

زمان ثبت نام: اعلام خواهد شد...

 شماره حساب جديد به زودي اعلام خواهد شد

شروع ترم: 7 مهر ماه