اخبار سامانه

پذيرش مقاله در کنفرانس

 
عکس مدیر اجرایی
پذيرش مقاله در کنفرانس
از مدیر اجرایی در دوشنبه، 12 تیر 1396، 3:56 عصر
 

توجه
یذیرش مقاله با تائید موسسه آموزش عالی فارابی

 دانشجویان می توانند پذیرش مقاله خود در همایش های معرفی شده را از طریق موسسه فارابی همراه با تخفیف ویژه انجام دهند.