بنام خدا
Farabi Logo

Graduate School of Management

*ترم چهارم  مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت صنعتی*

  اخبار سامانه

  عکس مدیر اجرایی
  پذيرش مقاله در کنفرانس
  از مدیر اجرایی در دوشنبه، 12 تیر 1396، 3:56 عصر
   

  توجه
  یذیرش مقاله با تائید موسسه آموزش عالی فارابی

   دانشجویان می توانند پذیرش مقاله خود در همایش های معرفی شده را از طریق موسسه فارابی همراه با تخفیف ویژه انجام دهند.

   

  عکس مدیر اجرایی
  معرفي کنفرانس
  از مدیر اجرایی در دوشنبه، 12 تیر 1396، 7:29 صبح
   

  اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی

  |کليک کنيد|

   -------------

  اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری، راهکارها و چالش ها

  |کليک کنيد