انتخاب درسهاي ناتمام ترم تابستان

دانشجويان گرامي

براي ثبت نام در ترم تابستان لطفا ابتدا درس هاي مورد نظر را انتخاب و سپس با توجه به جدول محاسبه شهريه نسبت به پرداخت شهريه ترم تابستان اقدام نماييد.

-----------------------------------

*شهريه ترم تابستان*

جدول محاسبه شهريه ترم تابستان به شرح زير است

شهريه ثابت: 6/700/000 ريال

شهريه هر واحد درسي نظري در تابستان(نيم بها): 610/000 ريال

شهريه هر واحد درسي کارگاهي در تابستان(نيم بها): 920/000 ريال

  *شماره حساب موسسه*

-------------------------------

تاريخ ثبت نام ترم تابستان

شنبه 27 خرداد تا جمعه 2 تير 1396
-------------------------------

آغاز ترم تابستان

شنبه 3 تير ماه 1396

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

The results are not currently viewable.