بنام خدا
Farabi Logo

Graduate School of Management

سامانه درس های نیم سال دوم  **

خبرهای سایت

عکس مدیر اجرایی
زمان بندي ارزيابي هاي حضوري پايان ترم
از مدیر اجرایی در شنبه، 30 اردیبهشت 1396، 6:17 صبح
 

جمعه 5 خرداد ماه

------------------------

ارزيابي درس هايي که در زمان بندي نيستند به صورت آنلاين يا کلاسي خواهد بود