بنام خدا
Farabi Logo

Graduate School of Management

سامانه درس های پیش نیاز **


  خبرهای سایت

  Picture of مدیر اجرایی
  شماره حساب و شهريه ترم دوم
  by مدیر اجرایی - Thursday, 30 Dey 1395, 11:00 AM
   

  ثبت نام از 1 تا 8 بهمن

  | شماره حساب موسسه|

  پس واريز شهريه تصوير فيش واريزي را يه:

  ايميل: farabi.modir@gmail.com ارسال نمائيد.

  آغاز ترم دوم : 9 بهمن

  ----------------------------------

  مديريت اجرايي:

  12 واحد نظري+1واحدعملي= 2/330/000 تومان

  ----------------------------------

  مديريت تکنولوژي،مديريت فناوري اطلاعات، مديريت بازرگاني، مديريت صنعتي:

  12 واحد نظري= 2/146/000 تومان

   

  Picture of مدیر اجرایی
  دانشجويان و رشته هاي برتر ترم اول
  by مدیر اجرایی - Tuesday, 28 Dey 1395, 10:40 AM
   

  برترين هاي ترم اول

  |کليک کنيد|