بنام خدا
Farabi Logo

Graduate School of Management

سامانه درس های نیم سال دوم  **

خبرهای سایت

عکس مدیر اجرایی
زمانبندي ثبت نام - شهريه ترم سوم (همه رشته ها)
از مدیر اجرایی در Sunday، 8 Mordad 1396، 8:59 AM
 

شهريه ترم سوم

جدول محاسبه شهريه | درس هاي ترم سوم

---------------------------

زمان ثبت نام: 25 تا 31 شهريور ماه

شروع ترم: 1 مهر ماه

 

عکس مدیر اجرایی
پذيرش مقاله در کنفرانس
از مدیر اجرایی در Monday، 12 Tir 1396، 3:57 PM
 

توجه
یذیرش مقاله با تائید موسسه آموزش عالی فارابی

 دانشجویان می توانند پذیرش مقاله خود در همایش های معرفی شده را از طریق موسسه فارابی همراه با تخفیف ویژه انجام دهند.

 

عکس مدیر اجرایی
معرفي کنفرانس
از مدیر اجرایی در Monday، 12 Tir 1396، 7:24 AM
 

اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی

|کليک کنيد|

 -------------

اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری، راهکارها و چالش ها

|کليک کنيد|