اخبار سامانه

پذيرش در کنفرانس

 
عکس مدیر اجرایی
پذيرش در کنفرانس
از مدیر اجرایی در دوشنبه، 12 تیر 1396، 3:53 عصر
 

توجه
پذیرش مقاله با تائید موسسه آموزش عالی فارابی

 دانشجویان می توانند پذیرش مقاله خود در همایش های معرفی شده  را از طریق موسسه فارابی همراه با تخفیف ویژه انجام دهند.