اخبار سامانه

ترم چهارم

 
عکس مدیر اجرایی
ترم چهارم
از مدیر اجرایی در دوشنبه، 13 دی 1395، 9:53 صبح
 

آغاز ترم چهارم: 16 بهمن

ثبت نام از 9 تا 15 بهمن

---------------------------

شهريه ترم چهارم

مديريت اجرايي:

9 واحد نظري+4 واحد سمینار تحقیق نظری= 3/031/000 تومان

---------------------------

مديريت فناوري اطلاعات، مديريت بازرگاني، مديريت صنعتي:

4 واحد نظري+4 واحد سمینار تحقیق نظری= 2/416/000 تومان