ثبت نام ترم تابستان

دانشجوياني که خرداد ماه موفق به دفاع از مقاله پاياني خود نشده اند مي توانند با ثبت نام مجدد در درس سمينار تحقيق و پرداخت شهريه ثابت به کار خود در اين درس ادامه دهند.

براي ثبت نام در سمينار تحقيق نظري پرداخت شهريه ثابت الزامي است.

مهلت ثبت نام از تاريخ 27 خرداد تا 2 تير خواهد بود.

پس از اين تاريخ امکان ثبت نام وجود ندارد و دسترسي به درس بسته خواهد شد.

پيروز باشيد.

شهريه ثابت: 5/840/000 ريال

*شماره حساب موسسه*

---------------------------------------------

مهم:

دانشجوياني که به غير از درس سمينار تحقيق، درس ناتمام ديگري نيز دارند لطفا با آموزش مکاتبه نمايند.

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

Responses

Choice options
سمينار تحقيق و تتبع نظري - 4 واحد
Graph display
Number of responses
0
Percentage of responses
0.0%