بنام خدا

Farabi Logo

Graduate School of Management

*ترم سوم مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرائی*

  اخبار سامانه

  عکس مدیر اجرایی
  شهريه ترم سوم -زمان بندي ثبت نام
  از مدیر اجرایی در سه‌شنبه، 28 شهریور 1396، 5:18 صبح
   

  جدول محاسبه شهريه | درس هاي ترم سوم

  ---------------------------

  زمان ثبت نام: اعلام خواهد شد...

   شماره حساب جديد به زودي اعلام خواهد شد

  شروع ترم: 7 مهر ماه