بنام خدا

Farabi Logo

Graduate School of Management

*ترم سوم مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرائی*


  اخبار سامانه

  عکس مدیر اجرایی
  مهم - تغییر آدرس سامانه آموزشی
  از مدیر اجرایی در شنبه، 2 بهمن 1395، 11:47 صبح
   

  *اطلاعیه مهـم*

  کلیه کاربران از تاریخ 2 بهمن ماه 1395 برای ورود به سامانه آموزشی به آدرس زیر مراجعه نمائید

  www.farabi-ac.ir/mba

   

  عکس مدیر اجرایی
  ترم چهارم
  از مدیر اجرایی در دوشنبه، 13 دی 1395، 9:53 صبح
   

  آغاز ترم چهارم: 16 بهمن

  ثبت نام از 9 تا 15 بهمن

  ---------------------------

  شهريه ترم چهارم

  مديريت اجرايي:

  9 واحد نظري+4 واحد سمینار تحقیق نظری= 3/031/000 تومان

  ---------------------------

  مديريت فناوري اطلاعات، مديريت بازرگاني، مديريت صنعتي:

  4 واحد نظري+4 واحد سمینار تحقیق نظری= 2/416/000 تومان